ขั้นตอนการทำลายเซลล์ไม่ดีในร่างกาย

วิดีโอแสดงการ ฆ่าเซลล์มะเร็งของ NK-CELL โดยเมื่อตัวรับสัญญาณของ NK-CELL ตรวจจับความผิดปกติของเซลล์ได้แล้ว จะปล่อยเอนไซม์ที่ชื่อว่า Perforin และ Granzyme มากำจัดสิ่งแปลกปลอม...KONTROL อาหารเสริมที่สามารถเพิ่มการแบ่งเซลล์ของภ­ูมิต้านทานชนิด NK-CELL โทร.086-340-0691

Visitors: 78,838