สัมมนา "kontrol" ณ มูลนิธิดวงธรรม จ.ราชบุรี

ผู้นำและสมาชิก และบริษัท ดร.แฟร็งค์ จำกัด ร่วมกันลงพื้นที่นำพาความรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมประชุม บรรยายพิศษ อาหารพลิกชีวิต "คอลโทรล" โดย: ดร.พงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ ณ มูลนิธิดวงธรรม จ.ราชบุรี วันที่ 8 มีนาคม 2558

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 77,808