ผู้คิดค้นนวัตกรรมอาหาร Kontrol D&C

คอนโทรล (Kontrol) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์คนไทย คือ ดร.พงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ ท่านจบปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรีย ซึ่งถือเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่สามารถผลิตคิดค้นอาหารเพื่อไมโทคอนเดรียได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยหรือของโลกก็ว่าได้ จากแนวคิดที่ว่ามนุษย์ต้องการ อาหาร น้ำ อากาศ ในการดำรงชีพ ผู้ป่วยก็จำเป็นต้องทานอาหาร ถึงแม้ไม่สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองก็ต้องให้อาหารผ่านทางสายยาง Kontrol ถือเป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อ ไมโทคอนเดรีย

โดยกระบวนการชีวนาโนทำให้อาหารมีโมเลกุลจิ๋วเล็กกว่านาโน 
*ผลิตภัณฑ์คอนโทรล เป็นนวัตกรรมอาหารที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามสมมุติฐาน ทางวิทยาศาสตร์ ที่ว่า ในภาวะของการขาดแคลนสารอาหารของไมโทคอนเดรียนั้น จะนำไปสู่การขาดแคลนพลังงาน และการด้อย ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามมาอย่างไม่รู้จบ
ไมโทคอนเดรีย ของเราสามารถผลิตเอนไซม์นับร้อยชนิดได้ เพื่อใช้ในกระบวนการสันดาป
หากได้รับสารอาหารเพียงพอ เราไม่สามารถจะนำเอาเอนไซม์ จากสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็น
พืชหรือสัตว์ มาทดแทนการทำงานของเอนไซม์นานาชนิด

Visitors: 78,124